SCHEIKUNDE voor HAVO  en  VWO  Laatste mutatie 16-11-2016Bijles scheikunde, natuurkunde of wiskunde nodig in Venlo of omgeving? Klik voor info op deze link

Op deze website vind je oefenopgaven en examens van de laatste jaren, beide voorzien van uitwerkingen.
In een aantal gevallen zijn er ook stukjes theorie en samenvattingen opgenomen.
In het ene deel zijn de OPGAVEN gerangschikt naar ONDERWERP. Aan dit onderdeel wordt nog steeds gewerkt!  
In het andere deel vind je soortgelijke of dezelfde OPGAVEN, maar dan in een rangschikking die gebaseerd is op de methode PULSAR CHEMIE. Hieraan wordt niet meer gewerkt, maar ik laat het wel op de site staan.
Met het oog op de nieuwe examenprogramma's, waarin de contextuele en conceptuele benadering voorop staan, is de koppeling met een leermethode losgelaten.

Ga naar ONDERWERPEN HAVO            Klik hier voor het Examenprogramma scheikunde HAVO 2017 en hier voor de Syllabus scheikunde havo 2016.

           Stoffen en materialen aangepast en uitgebreid met atoomomdel van Bohr (versie 02-02-2016).
           Zouten ondergebracht in een aparte rubriek (versie 02-02-2016).
           Energie, reactiesnelheid en evenwicht (versie 2-3-2016) eerste versie toegevoegd.
           
Naamgeving koolwaterstoffen (organische chmeie) aangepast aan IUPAC regels (24-05-2016).

Ga naar ONDERWERPEN VWO             Klik hier voor het Examenprogramma scheikunde VWO 2017 en hier voor de Syllabus scheikunde VWO 2016.
            
.
            Zuren en basen VWO aangepast, laatste versie 16-11-2016.
            

Ga naar PULSAR CHEMIE              .
Examens HAVO             Uitwerking Examen HAVO  tijdvak 1 2016 toegevoegd (27-05-2016).
Examens VWO            
                       


Algemene OPMERKINGEN  
De omnummering van de BINAS-tabellen van de 5e naar 6e druk zal nog even op zich laten wachten. 

De naamgeving van organische verbindingen is aangepast (mei 2015).                                        .                                     
                                        
                                    

Aan de rangschikking naar onderwerpen wordt nog (steeds) gewerkt.

Deze site wordt onderhouden door W. de Wolf, MEd

Mocht je op- aanmerkingen of aanbevelingen hebben, zend dan een mail