Op deze website vind je oefenopgaven en examens van de laatste jaren, beide voorzien van uitwerkingen. In een aantal gevallen zijn er ook stukjes theorie en samenvattingen opgenomen.

Onder de knoppen "ONDERWERPEN HAVO en ONDERWERPEN VWO" vind je vraagstukken en uitwerkingen naar onderwerp. Aan deze onderdelen wordt nog steeds gewerkt.
Met het oog op de vernieuwde examenprogramma's, waarin de contextuele en conceptuele benadering een belangrijke rol spelen, is er geen koppeling met een leermethode gemaakt.
Onder de knop "PULSAR CHEMIE" vind je ook vraagstukken met uitwerkingen. De rangschikking hiervan is gebaseerd op de methode PULSAR CHEMIE. Hieraan wordt niet meer gewerkt, maar ik laat het, van wel op de site staan omdat er nog steeds veel belangstelling voor is.

Ik hoop dat deze website bijdraagt aan het door jou beoogde resultaat voor je toets, schoolexamen of centraal schriftelijk examen scheikunde.

Will de Wolf

Klik hier voor het Examenprogramma scheikunde HAVO 2018 en hier voor de Syllabus scheikunde HAVO 2018. 

Klik hier voor het Examenprogramma scheikunde VWO 2018 en hier voor de Syllabus scheikunde VWO 2018.