Rangschikking naar onderwerp van oefenvraagstukken VWO

In de kolommen rechts staat onder iedere link de inhoud van het document dat je door aanklikken van de betreffende link opent.

Aan dit gedeelte van de site wordt nog gewerkt.

Meest recent toegevoegd: Groene chemie (02-07-2016).
Recente aanvullingen: Zuren en basen (buffers en titraties (16-11-2016)). Vraagstuk toegevoegd Chemische Techniek (01-02-2017).

De omnummering van de BINAS-tabellen van de 5e naar de 6e druk laat nog even op zich wachten.

    Vraagstukken Uitwerkingen Samenvattingen
- Zouten Zouten
- Chemisch rekenen Chemisch rekenen
- Structuren en              eigenschappen 

Structuren en
e
igenschappen 

Structuren en              eigenschappen
Stofeigenschappen
Ontledingsreacties
Moleculen en atomen
Reactievergelijkingen &
aantoningsreacties
Atoombouw, atoommodel (incl. model
van Bohr) en PS
Bindingstypen incl.
Lewisstructuren,   VSEPR-theorie en mesomerie
  - Chemische techniek Chemische techniek Scheidingsmethoden
  Scheidingsmethoden Massaspectrometrie
  Analysetechnieken
  Procesindustrie
  - Koolstofchemie Koolstofchemie IUPAC- naamgeving
  Brandstoffen
  Naamgeving
  Reacties naar soort
  Polymeren
  Stereochemie
  Varia
  - Natuurlijke chemie Natuurlijke chemie Eiwitsynthese
  Voedsel
  Eiwitten, eiwitsnthese
  Kringlopen
  - Reactiekinetiek Reactiekinetiek SN- en E-mechanismen
  Reactie-energie halogeenalkanen
  Reactiesnelheid
  Reactiemechanismen
  Evenwicht
  Oplosbaarheidsproduct
  - Groene chemie Groene chemie
- Zuren en basen  Zuren en basen
Zuur-basereacties
pH-berekeningen van
sterke, zwakke zuren en
basen
Buffers
Titraties
- Elektrochemie Elektrochemie Redoxreacties
Redoxreacties Sheets redoxreacties
Voorspellen of een redox-   reactie verloopt Elektrochemische cellen
Elektrochemische cellen Coulometrie
Titraties
Elektrolyse en 
coulometrie
Examens VWO