Door hierboven op het menu-item "Onderwerpen VWO" te gaan staan, worden  er twee links zichtbaar.
Via de eerste link kom je bij oefenopgaven die gerubriceerd zijn naar onderwerp.
Via de tweede link kom je bij opgaven waarbij per opgave steeds verschillende onderwerpen zijn gecombineerd.
Dit onderdeel bevat opgaven die je ter voorbereiding op je examen zouden kunnen helpen.
Momenteel zijn er pas een gering aantal gecombineerde oefenopgaven beschikbaar. Dit wordt steeds uitgebreid.