Door hierboven op het menu-item "Pulsar Chemie" te gaan staan, wordt een aantal links zichtbaar.
De eerste twee spreken voor zich. Via de links, aangeduid met 4-HAVO t/m 6-VWO vind je per hoofdstuk oefenvraagstukken.

Zoals op de startpagina al werd opgemerkt, wordt dit gedeelte van de website niet meer bijgehouden.
De laatste wijzigingen/aanvullingen dateren van 28-05-2013.